Uslovi Usluga

(Datum poslednje izmene: 05.05.2022. godine)

Ovi Uslovi Uslug imaju svojstvo Ugovora između:

 1. Preduzeće SerbianaArt d.o.o iz Beograda, ul. Trebevićka 17/18, Matični broj: 20075856, PIB: 104046253, koga zastupa direktor preduzeća MARKOVIĆ DRAGANA, (u daljem tekstu Galerija).
 2. Svakog pojedinačnog korisnika internet sajta SerbianaArt (u daljem tekstu Korisnik usluga).

SerbianaArt Vam pruža svoje usluge, pod sledećim Uslovima Usluga, koji mogu biti s vremena na vreme promenjeni od strane SerbianaArt bez prethodnog obaveštenja. Najnovija verzija Uslova Usluga može se uvek naći na: http://cdn.serbianaart.com/informacije/terms_of_service.

Dobrovoljnim korišćenjem bilo kog segmentaSerbianaArt na bilo koji način, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa tekstom ovih Uslova Usluga (Ugovora). Ugovor se zaključuje na srpskom jeziku.

1. Opis usluga

 • Galerija pruža usluge galerijske, aukcione i internet-online prodaje umetničkih dela.
 • Sajt i usluge Galerije mogu se koristiti samo u zakonite svrhe i na zakonit način.

2. Reklamiranje na SerbianaArt-u

Koristeći SerbianaArt kao medij za reklamiranje Vaših umetničkih dela, ili bilo kojih drugih proizvoda i usluga, pristajete bez ograničenja i uslova, da se pridržavate svih Uslova Usluga:

 • Da imate 18 ili više godina.
 • Da ste vlasnik prava ili da imate odgovarajuće dozvole za bilo koji sadržaj koji postavljate na sajt Galerije.
 • U obavezi ste da date istinite, precizne, aktuelne i potpune informacije o sebi u registracionoj formi na Sajtu Galerije, ili na bilo koji drugi način u pisanom obliku, i da ih redovo ažurirate.
 • Ako date bilo kakve informacije koje su netačne, neprecizne, nisu aktuelne ili su nepotpune, ili ako SerbianaArt ima osnova da sumnja da su informacije netačne, neprecizne, da nisu aktuelne ili da su nekompletne, SerbianaArt ima pravo da suspenduje ili ukine prezentaciju Vaših umetničkih dela ili usluga i da odbije bilo kakvu i svaku buduću upotrebu Serbiana Art galerije u iste svrhe.
 • Lično ste odgovorni za izgled svoje prezentacije, u obavezi ste da je redovno kontrolišete na sajtu https://www.serbianaart.rs,  ili  https://www.serbianaart.com, i da intervenišete za slučaj da uočite bilo kakve promene ili ako imate primedbe vezane za prezentaciju.
 • Lično ste odgovorni za održavanje tajnosti šifre-lozinke, e-mail adrese i ostalih ličnih podataka. U obavezi ste da obavestite Galeriju o ne autorizovanoj upotrebi podataka, kao i eventualnom proboju sigurnosti.
 • U obavezi ste da obezbedite kvalitetan sadržaj i da su digitalne fotografije umetničkih dela po rezoluciji, veličini i drugom kvalitetu, približno jednake kao ostale fotografije na našem sajtu.
 • U obavezi ste da se povinuje svim važećim zakonima Srbije.
 • Pristajete da SerbianaArt može da ukine vašu prezentaciju ukoliko se uveri ili posumnja, da ste prekršili ili delovali nekonzistentno sa tekstom ili duhom Uslova Usluga.
 • SerbianaArt zadržava pravo da odbije uslugu i/ili pristup usluzi bilo kome, na osnovu lične procene ovlašćenog lica.
 • Galerija ima pravo, ali ne i obavezu, da prati bilo koju aktivnost i sadržaj povezan sa svojim Sajtom i uslugama koje pruža. Galerija rezerviše pravo da, bilo koju aktivnost za koju sumnja da krši Zakon, prijavi nadležnim organima.
 • Saglasni ste da nadoknadite Galeriji sve gubitke, štete, potraživanja, troškove (uključujući nadoknadu za advokata) ili druge obaveze koje su rezultat nepoštovanja ovog Ugovora, ili su nastale kao rezultat nepoštovanja Zakona, bez obzira da li su štete direktne, indirektne, slučajne, posledične i druge.
 • Ako se ne pridržavate ovih uslova, a mi ništa ne preduzmemo odmah, to ne znači da se odričemo prava preduzimanja adekvatnih mera u budućnosti.

3. SerbianaArt Politika Privatnosti

SerbianaArt galerija, kao i pojedinci i firme koje se reklamiraju na sajtu galerije, u obavezi su da poštuju politiku privatnosti Galerije. To znači da je SerbianaArt odgovorna za zaštitu privatnosti svih svojih posetilaca i korisnika usluga Galerije.

Koristeći usluge SerbianaArt galerije, Vi kao prodavac:

 1. Pristajete na prikupljanje i upotrebu vaših ličnih informacija kao što je navedeno u Politici privatnosti. Za više informacija pogledajte Serbiana Art Politiku Privatnosti.
 2. Garantujete da će te podatke koje prikupljate o potencialnom kupcu da koristite iskljucivo u svrhu obrade narudžbine, i u skladu sa garancijama koje je propiala Galerije. Za više informacija pogledajte kako Galerija potencialnom kupcu garantuje Sigurnost internet kupovine i Privatnost ličnih podataka.

5. Ponašanje člana

 • Jasno Vam je da je za sve informacije, podatke, tekst, fotografije, poruke i ostali materijal („Sadržaj“), bilo da su javno postavljeni na sajt Galerije ili privatno prenošeni, odgovorna samo osoba od koje potiče taj Sadržaj. To znači da ste Vi, a ne SerbianaArt, u potpunosti odgovorni za sam Sadržaj koji postavljate, šaljete e-mailom, ili na bilo koji drugi način činite dostupnim drugim korisnicima. SerbianaArt ne kontroliše Sadržaj koji Vi lično postavljate na SerbianaArt i ne garantuje za preciznost, integritet niti kvalitet tog Sadržaja.

  Jasno Vam je da koristeći SerbianaArt možete biti izloženi Sadržaju koji je uvredljiv, nepristojan ili zamerljiv. U obavezi ste da se ponašate civilizovano.

  Ni pod kojim okolnostima SerbianaArt neće biti odgovorna, na bilo koji način, za bilo koji postupak učinjenim dostupnim preko SerbianaArt, ili poslat e-mailom.
 • U slučajevima kada Vi lično stupate u komunikaciju sa potencijalnim kupcima ili drugim korisnicima usluga Serbiana Art Galerije, u obavezi ste da poštujete Politiku privatnosti koju je propisala Galerija, da se civilizovano ponašate, bez uvreda po nacionalnoj, rasnoj, verskoj, ili bilo kojoj drugoj osnovi, i snosite sve posledice ukoliko uvredite potencijalnog kupca odnosno korisnika usluga, a po eventualnoj tužbi kupca ili drugog korisnika Vaših ili SerbianaArt usluga.
 • Vi potvrđujete da SerbianaArt ne proverava unapred Sadržaj koji Vi lično unosite. SerbianaArt i njeni radnici imaju pravo (ali ne i obavezu) da ga povremeno pregledaju, i po svojoj odluci promene ili uklone ako ustanove da krši propisane Uslove Usluga ili je zamerljiv na bilo koji drugi način.
 • Razumete da ste u obavezi da se povinujete svim važećim zakonima Srbije. Galerija zadržava pravo da, bilo koju aktivnost za koju sumnja da krši Zakon, prijavi nadležnim organima. Vi potvrđujete i prihvatate da SerbianaArt može sačuvati Sadržaj i da može otkriti Sadržaj ako je to potrebno u ime zakona.

6. Prekršaji

Molimo da za bilo kakve prekršaje Uslova Usluga obavestite nas emailom na office@serbianaart.com