Kako da izložite svoje slike?

Prazni zidovi su vrlo česti u mnogim domovima, u kojima eventualno poneka slika usamljeno krasi neki od zidova.

Ukoliko i vi u stanu imate prazne zidove evo nekoliko praktičnih saveta kako da ih učiniti zanimljivim. Ukrasite ih fotografijama najbližih članova porodice, fotografijama sa odmora, razglednicama ili umetničkim slikama. Sa slikama stan počinje da živi, odmor je za oko i dobija individualnu notu.

Prazan zid može delovati depresivno i otužno – za njegovo osveženje nije potrebno puno truda i novca, već samo malo mašte i volje. Vase fotografije ili slike koje je naslikalo Vaše dete, mogu da podstaknu emocije i sećanja, da pokrenu vašu energiju i dobro raspoloženje...

Kako bi vas ohrabrili u oživljavanju vaših zidova, predlažemo nekoliko korisnih i zanimljivih rešenja.

Kako da odaberete paspartu i ram?

Najvažnije kod uramljivanja slike je sama slika. Neka paspartu i ram dopunjavaju sliku, a ne prostoriju.

A. Paspartu(i)

Paspartu je deo dizajna kojim se mogu naglasiti boje, koji može privući pogled ka slici ili povećati uramljeno delo.
1. Jedan ili gornji paspartu
Obično je najbolje odabrati bledu, neutralnu boju koja je u harmoniji sa bojom pozadine slike.
2. Donji paspartu
Donji paspartu, ako se za to odlučite, može naglasiti istaknute boje na slici i dati jedinstveni izgled vašem uramljenom delu.

B. Ram

Ram daje podršku umetničkom delu, dekorativno i po pitanju čvrstine. Ram treba da doprinosi slici, a ne da skreće pažnju sa nje.

1. Boja
Uopšte, najprijatniji je ram u harmoniji sa dominantnom pozadinskom bojom. Ako je ta pozadinska boja veoma jaka ublažena verzija te boje će biti odlična za ram.
2. Veličina
Širina rama mora biti proporcionalna veličini slike. Veće delo obično zahteva širi, teži ram. Suprotno, malo delo će najbolje izgledati u užem ramu.
3. Detalji
Kada je moguće odaberite ram oblika i sličnih površinskih detalja kao i sama slika. Slika sa okruglim oblicima i krivinama biće upotpunjena zaobljenim ramom. Arhitetkonski elementi na slici pojačavaju se sličnim detaljima na ramu.

Gde da okačite svoje umetničko delo?

U većini slučajeva nismo sigurni kako bismo slike postavili u jednu skladnu celinu.

Ne postoji jedan tačno definisani način da se slike urede, ali sledeće smernice će vam dati početnu osnovu.

Zapamtite, najbolji raspored može biti baš onaj za koji ste to najmanje očekivali!

A. Kreiranje rasporeda slika

1. Generalno, centar slike ili grupe slika treba da je u visini očiju, otprilike na 1,5m od poda.
2. Velike horizontalne slike ili grupe slika su idealne za velike prostrane zidove.
3. Grupisanje najbolje funkcioniše kada postoji nešto što povezuje umentička dela. Veze mogu biti sličan stil ramova, ista boja paspartua ili slike sličnog stila ili teme. Ako želite da naglasiti jednostavnost vašeg prostora, postavite na zid nekoliko slika istih dimenzija, okvira i motiva u ravnoj liniji.
a. Neparan broj slika obično daje vizuelnu uravnoteženost grupe.
b. Parni brojevi funckionišu dobro kada su slike blizu jedna drugoj, dajući koherentnu postavku.
c. Male slike poređane vertikalno i veće uspravne slike su pogodne za uske zidove.
4. Grupe slika mogu na zidovima da se postave simetirčno ili nesimetrično.
a. Kod simetričnih postavki, svaka strana "oslikava" drugu stranu stvarajući prijatan, uravnotežen efekat.
b. Kreiranje nesimetričnih postavki omogućava da se kombinuju slike različitih veličina. Ključ je da se postigne vizuelna uravnoteženost.
5. Na grupu slika treba gledati kao na jednu jedinicu.

Pre postavljanja slika, napravite skicu na papiru. Poređajte slike u prijatan respored uzimajući u obzir veličinu, format, boje i samu sliku. Kao mogući razmak između slika koristite dimenzije svoga dlana.

Ponekad je nepravilan raspored zanimljiviji od strogog odnosa. Razmaci između međusobno postavljenih slika mogu varirati, kao i njihove dimenzije. Takav raspored posebno je pogodan uz stepeništa jer se njima prolazi, te nije potreban onoliki sklad koji zahteva statično posmatranje slika.

Kada olovkom iscrtate konture slika dobićete šemu, koju možete iseći i uz pomoć samolepljive trake zalepiti na zid, kako bi videli tačan raspored slika. Nakon što sa uverite da želite upravo takav položaj i odnos slika - krenite u akciju.

Od vasih crno belih fotografija napravite zanimljivu kolekciju. Ako volite eleganciju, možete izraditi crno-bele fotografije velikih dimenzija i postaviti ih na zid umesto umetničkih dela. Fotografije bi valjalo da se postave iza stakla, kako bi se sačuvale od prašine i kako ne bi izbledele od svetla.
B. Kombinovanje postavki slika sa nameštajem
1. Kada kačite slike iznad nameštaja nemojte ih postavljati previše visoko jer će izgledati kao da "plove" sa zida.
2. Ako se slike postavljaju iznad nekog komada nameštaja, rubovi njihovih okvira ne smiju prelaziti širinu nameštaja. Stavite u odnos veličinu umetnina sa veličinom nameštaja tako što slika ili grupa slika neće prelaziti 75% širine nameštaja.
3. Razmak između slike i nameštaja trebalo bi da je otprilike 10 – 15cm.
4. Spuštanje slika sa preporučene visine sredine od 1,5m na visinu očiju kada se sedi se preporučuje za kuhinje, kancelarije i kada god se želi postići ugodnija, intimnija atmosfera.

Malo gore, Malo levo, Malo desno, … ?

A Postavite sliku na zid tako da sredina slike bude u visini oka, ili da sredina slike bude na visini od 1,5m od poda.
B Grafitnom olovkom nactrajte na zidu polozaj gornje ivice slike.
C Izmerite visinu od vrha potpuno napete žice (ili od vrha mehanizma za kačenje) do vrha rama.
Kuka Oduzmite C od B. Na toj visini treba da postavite kuku za kačenje slike.

Jos nekoliko korisnih saveta !

  • Moderno je postaviti slike svuda po stanu, samo treba paziti na kompoziciju.
  • Za veće prostrane zidove izaberite veće slike ili grupu slika, a na manje zidove stavite manje slike. Ako želite da postavite neku manju sliku na veliki prostrani zid, neka bude u debljem okviru.
  • Slike mogu biti postavljene geometrijski - simetrično, na primer kao trougao, pravougaonik, u nizu itd. Ili, pak, nonšalantno - nesimetrično, ali ipak kompozicija mora da cini kompaktnu celinu. Nesimetričan raspored može biti zanimljiviji od geometrijski preciznog, simetričnog postavljanja, a istvremeno sugeriše toplu atmosferu.
  • Grupisanje slika ne mora nužno biti po stilu, motivima ili tehnici, a ni slike u kompoziciji na jednom zidu ne moraju biti istih dimenzija i u jednakim okvirima. Bitno je da se izabere jedna glavna slika oko koje će sve ostale da budu koncentrisane.
  • Glavnu sliku iz kompozicije, a to je po dimenzijama najveća slika, smestiti tako da se njen središnji deo nalazi u visini očiju.
  • Sliku možete izložiti i bez rama, posebno ako je u pitanju neko apstraktno slikarstvo.
  • Ne uramljeni printevi različitih tema i motiva mogu nadopuniti beli zid u vašem stanu i uneti posebnu atmosferu.