Biography

Radmila Petrović rođena 18.04.1965. godine, u Beogradu.

Završila školu za industrijsko oblikovanje i dizajn u Beogradu, zavrsila IT Akademiju, odsek Print i dizajn.

Slikarske tehnike: akvarel i ulje.

Kontakt telefon: 065 2477 330

Lives and Works: Serbia, Zemun

Petrović Radmila joined SerbianaArt on Mar 6, 2017.

Random select artworks